سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
علینقی فرح بخش – عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
منصوره معینی – عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

کاربرد نیتروژن می‌تواند اثرات متفاوتی روی رشد گیاهان زراعی و در نتیجه رقابت آن‌ها با علف‌های هرز داشته باشد. به منظور بررسی اثر کاربرد نیتروژن روی رشد و فیزیولوژی گوجه فرنگی آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در محیط کنترل شده و هیدروپونیک انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاٌ تصادفی ( CRD) در ۳ تیمار و ۴ تکرار اجرا شد. تیمارها عبارت بودند از کاربرد سطوح نیتروژن: صفر، ۵۰ و ۱۰۰ میلی مولار از منبع اوره (۴۸ درصد). گیاهان جوانه زده شده به ظرف‌های پلاستیکی ۷۵۰ میلی‌لیتری محتوی محلول هوگلند تمام قدرت انتقال داده شد. پس از یک هفته نیتروژن به ظرف‌های کشت اضافه گردید. نتایج نشان داد که با افزایش سطح نیتروژن پارامترهای رشد گوجه فرنگی (طول ساقه، طول ریشه، وزن تر و وزن خشک‌)گوجه فرنگی افزایش یافت، اما تفاوت معنی داری بین دو سطح ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌مولار نیتروژن وجود نداشت. همچنین میزان کلروفیل a، کلروفیل b و مجموع کلروفیل (a+b) با کاربرد نیترژن افزایش یافت ولی بین دو سطح ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌مولار نیتروژن از نظر میزان کلروفیل نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد. با توجه به نتایج این تحقیق مشخص شد که افزایش کود نیتروژن از مقدار ۵۰ میلی‌مولار به بالا تاثیر قابل توجهی در پارامترهای رشد گوجه فرنگی ندارد، به عبارت دیگر مصرف بیش از اندازه کود نیتروژن نمی تواند در رشد گوجه فرنگی تاثیری داشته باشد.