سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدصادق کربلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
رامین خواجوی – دکتری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
کامیار نوروزخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

الیاف پشم به دلیل جذب رطوبت بالا و ساختار پروتئینی می تواند محیط مناسبی برای رشد میکروبها باشد که برخی از آنها نظیر استافیلوکوکس می توانند خطرناک و بیماریزا باشند. در این تحقیق هدف آن است که با کاربرد ماده ضد باکتری بنز آلکونیوم کلراید BAC از رشد برخی از این باکتریهای بیماریزا جلوگیری شود. نمونه هایی از پارچه پشمی در مراحل مختلف رنگرزی با BAC عمل شدند. سپس میکروبهای موجود در پارچه در محیطهای کشت باکتری Blood Agar و EMB رشد داده شدند و وجود برخی میکروبهای بیماریزای پس از رشد بوسیله روشهای رنگ آمیزی مورد بررسی قرار گرفت. چگونگی رشد باکتریهای مورد نظر در نمونه های مختلف بصورت کیفی و کمی با روشهای هاله عدم رشد و شمارش کلونی مورد مقایسه قرار گرفت. با توجه به نتایج مشخص گردید که BAC در اکثر موارد باعث ایجاد خصوصیات ضد میکروبی روی پشم نسبت به میکروبهای مورد مطالعه گردید. علاوه بر آن کاربرد BAC در حمام رنگرزی تغییری را در میزان فعالیت ضد میکروبی ایجاد ننمود.