سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم مداحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی مبلی – استاد گروه باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامرضا بلالی – دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسید جیبرالیک ( ۵ و ۱۰ و ۲۰ میلی گرم در لیتر) و اسپرمین ( ۳۰ و ۴۵ و ۶۰ میلی گرم در لیتر) روی شکستن خواب و کیفیت جوانه های سه رقم سیب زمینی آگریا، مارفونا و چاندراموخ انجام شد. در هر سه رقم کاربرد اسید جیبرالیک و اسپرمین منجر به شکسته شدن زودترخواب غده سیب زمینی شد، اما اسپرمین تاثیر کمتری روی کوتاه کردن دوره خواب غده ها نسبت به اسید جیبرالیک داشت. همچنین کاربرد اسید جیبرالیک و اسپرمین منجر به افزایش تعداد جوانه بیدار شده در غده گردید. کاربرد اسید جیبرالیک در هر سه غلظت طول جوانه غالب را افزایش داد در حالی که اسپرمین طول آن را کاهش داد. برعکس قطر جوانه غالب با کاربرد ۱۰ و ۲۰ میلی گرم در لیتر اسیدجیبرالیک کاهش ولی با کاربرد ۳۰ و ۴۵ میلی گرم در لیتر اسپرمین افزایش یافت. در مجموع اسپرمین علارغم این که در کوتاه کردن دوره خواب غده ها تاثیر کمتری از اسیدجیبرالیک نشان داد اما جوانه های بیدار شده غده ها کوتاه تر و ضخیم تر بودند که به ویژه برای کشت مکانیزه مناسبند.