سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین جلیلیان عاملی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
جعفر بلوری بزاز – استادیار گروهعمران دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در چند هه اخیر پیشرفت قابل توجهی در زمینه مواد ژئوسینتتیک و کاربردهایش صورت گرفته است ژئوسینتتیک ها اکنون به عنوان بخشی از مواد اصلی به کار رفته در مهندسی عمران پذیرفته شدهاست و مانند دیگر مصالحی چون فولادو بتن جایگاه خاصی پیدا کرده است ژئوگرید ها یکی از این مصالح بوده که درسالهای اخیر مورد توجه بسیاری از مهندسین عمران قرارگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش اجزای محدود ونرم افزار Plaxis به بررسی نقش ژئوگرید در افزایش ظرفیت باربری پی نواری واقع بر خاک ماسه ای پرداخته شدها ست مدل ارائه شده دراین تحقیق با نتایج به دست امده از مطالعات آزمایشگاهی مقایسه و صحت آن بررسی و براساس آن نیز کالیبره گردیده است.