سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسین حسینی روز بهانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
شیرین محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
سعید تقوی گودرزی – دبیر دبیرستان های شهرستان بروجرد

چکیده:

یکی ازمولفه های توسعه پایدار است مورد ارزیابی قرارگرفته است چنانچه ژئومورفولوژی شهری شناسایی ودرک صحیحی از واحدها و فرایندهای ژئومورفولوژیکی موجود در منطقه دارد روش تحقیق دراین پژوهش ویژگیهای طبیعی شهر اشتیان برای شناسایی نقاط ضعف و قوت توسعه شهری که دراین نوشتار میدانی و توصیفی تبیینی است این شهر با تاثیر پذیری از عوامل متنوع ژئولوژیکی و ژئومورفولوژیکی نسبت به مراکز جمعیتی همجوار مانند : فراهان، اراک و … با محدودیت و تنگناهای نسبی مواجه می باشد از جمله شیب اراضی عمدتا بیش از ۳۰% خاکزایی ضعیف و تشکیل خاکهای عمدتا کم عمق تا نیمه عمیق سنگلاخی و فقیر از پوشش گیاهی بویژه در اراضی شمال شمال غرب، شمال شرق، شهرستان و ضعف منابع سطحی و زیرزمینی آب و … وجود عوامل فوق سالها نگرش در مدیرتی و برنامه ریزی را در منطقه تحت الشعاع قرار داده و انزوای نسبی جغرافیای آن را دامن زده است.