سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمهدی موسوی – کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشکده فنی، پردیس دانشکده های فنی دانشگ
سحر حامدی – دانشجوی مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
محمد شکرچی زاده – سرپرست انستیتو مصالح ساختمانی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:

سنگدانه به عنوان ارزانترین جز تشکیل دهنده بتن نقش مهمی در بهینه کردن طرح اختلاط بتن دارد. برای معرفی مشخصات سنگدانه از فاکتورهای متعددی استفاده می شود. چگالی تراکمی به عنوان معرف حجم خالی بین مجموعه سنگدانه، یکی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده برایخصوصیات ظاهری مجموعه سنگدانه است. در این مقاله ابتدا به صورت مختصر این فاکتور معرفی شده و یکی از روش های تئوری و یک روشآزمایشگاهی انداز هگیری این فاکتور معرفی شده و سپس به تاثیر این فاکتور بر خواص رئولوژیکی ملات خودتراکم پرداخته م یشود. به این منظور ۵ طرح اختلاط ملات خودتراکم در نظر گرفته شده و در ابتدا چگالی تراکمی این طرح ها به روش آزمایشگاهی و روش تئوری محاسبه می شود. سپس ملات های خودتراکم با شرایط مشابه اجزای طرح اختلاط و تنها متفاوت در سنگدانه ساخته شده و برای بررسی مشخصات رئولوژیکی ملات ها از آزمایش مینی اسلامپ و بررسی میزان آ بانداختگی استفاده شده است