سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحیدر موسوی انزابی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
حسین رنجی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
سمیرا مطهری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان خوی
علیرضا عیوضی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

پارامترهای رشدی شته مومی کلم روی ۴ ژنوتیپ کلزا در شرایط گلخانه تحت دمای ۲±۲۵/۵ رطوبت نسبی ۱۰±۶۰% و طول دوره روشنایی تاریکی ۱۰:۱۴ ساعت تعیین و مقایسه شد. در این آزمایش شته های بالغ سه نسل پرورش یافته روی دیگر کلمیان، در leaf cage های مخصوص روی برگ کلزا رهاسازی شد. پس از تولید پوره هایی روی میزبان جدید، شته بالغ حذف و پوره ها تا شروع تولیدمثل زیر نظر قرارگرفته شد و پس از شروع تولید مثل بغیر از یک شته بقیه حذف شد و تا مرگ شته ها تعداد شته های تولید شده روزانه ثبت گردید. سپس پارامترهای نرخ ذاتی رشدrm) نرخ متناهی رشدλ) مدت زمان لازم برای دوبرابر شدنDT) طول مدت یک نسلT) نرخ خالص و ناخالص رشد روی ژنوتیپ ها محاسبه شد. پارامترهای محاسبه شده شته مومی کلم روی ژنوتیپ های آزمایشی، اختلاف معنی داری حداقل در حد (p≤%۵ داشت.ژنوتیپ های Hyola و ۳۰۸ RGS دارا بودن بالاترین میزان نرخ ذاتی، نرخ خالص، نرخ ناخالص و نرخ متناهی رشد جمعیت در گروه حساس و ژنوتیپ های Sarigol و Hyola401 با دارا بودن کمترین میزان پارامترهای مذکور در گروه مقاوم قرار گرفتند.