سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی باقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
فریبرز یوسفوند – دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
محمدهادی توانا – دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

چکیده:

هنگامی که محدودیت مکانی برای ساخت سایرسرریز ها وجود داشته باشد سرریز نیلوفری می تواند مورد استفاده قرارگیرد زیرا این سرریز دربالا دست سد و درمخزن سد قرار میگیرد دراین تحقیق با ساخت مدل فیزیکی از سرریز نیلوفری تاثیر چند وجهی کردن تاج سرریز روی ضریب تخلیه سرریز نیلوفری با انجام ۹۰ آزمایش مختلف برروی این سرریز درحالت کنترل تاج مورد بررسی قرارگرفت تجزیه و تحلیل داده های آزمایشگاهی نشان داد که چند وجهی کردن تاج سرریز باعث افزایش دبی عبوری و افزایش ضریب تخلیه سرریز نیلوفری می شود و بیشترین افزایش درحالتی که تاج سرریز بصورت سه وجهی ساخته شده بود حاصل گردید.