سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید خطیب الاسلام صدرنژاد – استاد
سلماز ترابی – فارغ التحصیل دوره کارشناسی

چکیده:

کاربردهای جدید و متنوع آلیاژهای حافظه دار shape memory alloy موجب افزایش روزافزون فعالیتهای پژوهشی درباره این مواد شده است ازجمله تحقیق برای یافتن مشخصات دقیق این آلیاژ ها مانند میزان حافظه داری کرنش قابل بازگشت و اثربخشی چرخه های گرم و سرد کردن برکرنش قابل بازگشت و حافظه داری دوطرفه سوژه های مطلوب و نویی هستند که در سطح جهان در حال بررسی و موشکافی می باشند شبیه سازی تغییر شکل آلیاژ حافظه دار برحسب تغییر دما و تغییر تعداد چرخه گرم و سرد کردن برحافظه داری دوطرفه به منظور ایجاد روندی برای پیش بینی عملکرد آلیاژ درح ین کاربرد و درهنگام چرخه های تکراری گرم و سرد شدن مفید به نظر می رسد این پژوهش با بررسی تاثیر چرخه های گرم و سرد کردن برخواص آلیاژ TiNi و از جمله حافظه داری یک طرفه و دوطرفه و ارتباط آن با دماهای تغییر حالتAf,As,Mf,Ms سعی برشناخت طرز تاثیر عوامل موثر مانند دمان و میزان کرنش ذخیره شده دارد برای این منظور یک آلیاژ حافظه دار یک طرفه نایتینول ساخته شده در آزمایشگاه متالورژی استخراجی دانشگاه صنعتی شریف مورد بررسی قرارگرفت.