سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا توکلی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی شفیعی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محمدکاظم جعفری – استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

هرچند مصالح مخلوط د رطبیعت بطور گسترده ای یافت می شود و درسالهای اخیر مخلوطهای متراکم رس – سنگدانه جهت ساخت هسته سدهای خاکی مورد توجه زیادی قرارگرفتها ست و لیکن مطالعات محدود انجام شده تا بحال د رزمینه بررسی تاثیر مصالح دانه ای بررفتار رسهای مخلوط بایستی گسترش یافته و رفتار مصالح مخلوط تحت مسیرهای بارگذاری مختلف بویژه ارزیابی تاثیر چرخش محور تنشهای اصلی برروی رفتار مکانیکی و تغییرات فشار منفذی بررسی می گردد دراین راستا کارهای تحقیقاتی که در خصوص بررسی رفتار خاکهای رسی مخلوط انجام شده است بطور خلاصه در جدول ارائه شده است.