سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه سادات بنیکریم – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ
محمدرضا ماستری فراهانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابوالقاسم خزائیان – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا شاکری – دانشیار دانشگاه گلستان

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی اثر پیش تیمار جوشاندن و خشک کردن نمونه ها ی فراورده چندسازه چوب – پلاستیک تیمار شده با درصدهای متغیر نانواکسید روی ۰و۳% بوده است جهت این ارزیابی نمونه های فرآورده چندسازه به ابعاد ۱×۱×۱ برحسب سانتی متر تحت ۵ چرخه جوشاندن و خشک شدن قرار گرفتند درهرچرخه نمونه ها به مدت ۲ ساعت جوشانده شده و سپس به مدت ۲۴ ساعت درآون دردمای ۱۰۳ درجه سانتی گراد قرارگرفتند وزن نمونه ها قبل و بعد از هرسیکل اندازه گیری و نیز درصد رطوبت نمونه ها محاسبه شد نتایج نشان داد درصد رطوبت نمونه های تیمار شده با نانواکسید روی و هم تیمار نشده طی هرچرخه افزایش یافته است.