سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهره نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد فلزی دانشگاه
مهدی دیواندری – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت
علیرضا خاوندی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر پوشش نیکل بر سیم فولادی، بر روی ریز ساختار فصل مشترک کامپوزیت زمینه آلومینیومی ۴۱۳ با مغزه ی سیم فولاد کربنی است. به این منظور از روش ریخته گری توپر جهت تولید نمونه های کامپوزیتی استفاده شد. از تقویت کننده سیم فولاد کربنی با پوشش نیکل در زمینه آلومینیومی استفاده شد. ریزساختار مقطع نمونه ی ریخته شده با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین آنالیز خطی و نقطه ای نمونه ها، با استفاده از EDS و اسکن خطی میکروسکوپ SEM مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، که لایه پوشش نیکل سیم فولادی کاملا حذف شده و هیچ ترکیب بین فلزی حاوی نیکل در فصل مشترک زمینه با تقویت کننده ایجاد نشده است و نیکل به داخل زمینه آلومینیومی نفوذ کرده است. لایه هایی از ترکیبات بین فلزی حاوی آهن، آلومینیوم و سیلیسیم در فصل مشترک تقویت کننده و زمینه ایجاد شده است . با خشنی سطح سیم تقویت کننده، یکنواختی و پیوستگی لایه فصل مشترک کاهش می یابد.