سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد، خاک و پی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان،
فضل ا… سلطانی – استادیار گروه خاک و پی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان ، ایران
فرزاد مردان – دانشجوی کارشناسی ارشد، خاک و پی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان،

چکیده:

با توجه به اهمیت جلوگیری از واژگونی سدهای خاکی در اثر افزایش نیروی بالابرنده، در این مقاله ضمن معرفی روشهای متداول، به تاثیر استفاده از پوشش بتنی در جداره بالادست بمنظور کاهش نیروی بالابرنده اشاره میگردد. یکی از مهمترین مصالحی که در روشهای مختلف آب بندی مورداستفاده قرار می گیرد بتن است. بتن به علت نفوذپذیری کم در برابر آب و سازگاری بهتر آن با مصالح خاکی موجود در یک سد خاکی نسبت مصالح فلزی به منظور آب بندی و در نتیجه آن کاهش نیروی بالابرنده مورد توجه می باشد. در این مقاله یک سد خاکی ناهمگن باهسته رسی در ، شش حالت به ترتیب، بدون پوشش بتنی، با پوشش بتنی بر روی جداره، با پوشش بتنی بر روی جداره و پوشش بتنی در بالادست سد به طولهای ۳۰ ۴۵ ۱۵ متر در نرم افزار ۲۰۰۷ Geo Studio مدلسازی و نیروی بالابرنده شش حالت با یکدیگر مقایسه شده است. محاسبات نشان می دهد که با فرض ثابت بودن پوشش بتنی در جداره، افزایش طول پوشش بتنی در بالادست، کاهش فشار آب در زیر سد را به دنبال دارد. همچنین تاثیر پوشش بتنی در جداره سد نیز در کاهش این نیرو بسیار محسوس است.