سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبورروح اقدم – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
تقی شهرابی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
سعید بهروزقائمی – کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پوششهای آلومینایدی گروهی از پوششهای نفوذی هستند که جهت افزایش مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی داغ برروی سوپرآلیاژ های پایه نیکل بطور گسترده اعمال می شوند یکی از محدودیت های استفاده از این نوع پوشش ها تخلیه عنصر Ni در زیرلایه پوشش آلومیناید تشکیل شده که به دلیل نفوذ اتمی Ni به سمت Al می باشد دراین تحقیق ابتدا یک لایه نازک اولیه Ni به ضخامتهای ۷و۱۴ میکرون به روش آبکاری الکتریکی برروی سوپرآلیاژ IN-738LC اعمال گردید سپس پوشش آلومینایزینگ به روش سمانتاسیون جعبه ای اکتیویته پایین در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد انجام شد جهت بررسی های ریزساختاری از sem مجهیز به EDX استفاده گردید نتایج نشان میدهند با اعمال لایه اولیه Ni در زیرلایه پوشش الومیناید تشکیل شده تخلیه عنصر Ni مشاهده نمی شود و لذا احتمال تشکیل فاز ترد σ نیز کاهش مییابد.