سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی اژدری مقدم – استادیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا سهرابی – استادیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدکاظم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

امروزه بتن پرمصر ف ترین مصالح ساختمانی ساخته شده توسط بشر است. با این وجود صنعت سیمان نیاز شدیدی به انرژی دارد و انتشار گاز دی اکسید کربن در حین ساخت آن نگرانی های فراوانی در رابطه با محیط زیست ایجاد کرده است . بر این اساس مشخص شده است که در ازای تولید هر تن سیمان پرتلند، ت قریبا یک تن گاز دی اکسید کربن در جو آزاد می شود. به طوریکه می توان گفت حدود ۷ درصد از دی اکسید کربن آزاد شده در جهان، به صنعت سیمان نسبت داده می شود . بنابراین توجه به مسائل زیست محیطی، صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش مصرف مواد اولیه سیمان و همچنین در بسیاری از موارد مزایای فنی، باعث کاربرد روز افزون مواد جایگزین یا مکمل سیمان، مانند پوزولان ها در تولید بتن شده است. سوالات تحقیق:درصد بهینه استفاده از پوزولان در بتن روش تحقیق: در این پژوهش پودر پوزولان طبیعی کوه دغال سربیشه واقع در ده کیلومتری شمال سربیشه در استان خراسان جنوبی به عنوان جایگزین بخشی از سیمان مورد استفاده در بتن انتخا ب گردید. و تاثیرنسبتهای مختلف این جایگزینی ۰، ۵ ، ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ و ۲۵ در مدول الاستیسیته، مقاومت کششی و فشاری بتن با ساخت ۱۶۲ نمونه مورد بررسی قرار گرفت. براساس ن تایج بدست آمده، عملکرد بتن های حاوی پوزولان با درصد های جایگزینی مختلف نسبت به عملکرد بتن شاهد بهبود پیدا کرد . و با توجه به مقاومت فشاری و کششی ۲۸ روزه بتن درصد بهینه استفاده از پوزولان مذکور ۱۵ درصد تعیین شد