سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ایمان سلیمانی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا سهرابی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
حمیدرضا وارسته پور – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق مشهد
محمدحسن برازنده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بتن قابلیت کاربرد درشرایط و محیطهای مختلف را دارا میب اشد لیکن دربعضی موارد از بتن درمحیطهای صنعتی با فرایند شیمیای نظیر پالایشگاه بصورت نمایان استفاده می شود چنین بتنی میتوانددرمعرض اثرات تخریبی مواد شیمیایی قرارگیرد استفاده از سازه های بتنی و بویژه مخازن نفتی بتنی در زنجیره تولید تصفیه و انتقال نفت خام دربسیاری از کشورهای جهان رایج می باشد درایران نیز استفاده از سازه های بتنی در صنایع نفت رو به گسترش می باشد دراین پژوهش مطالعات آزمایشگاهی گسترده ای صورت گرفته است و به بررسی نقش جاگزینی پوزولان طبیعی چکنه و میکروسیلیس بجای سیمان دردرمحیط شیمیایی نفت کوره پرداخته شده است نمونه ها با طرح اختلاط های مختلف با نسبت آب به سیمان ۰٫۴ شامل بتنهای با سیمان پرتلند معمولی بتن کنترل بتن شامل درصدهای مختلف ازپوزولان طبیعی چکنه و میکروسیلیس ساخته شدند درابتدا تاثیر جایگزینی سیمان پرتلند با پوزولان چکنه و میکروسیلیس بصورت مجزا و باهم برمقاومت فشاری ۲۸ روزه مورد ارزیابی قرارمیگیرد و سپس نمونه ها بعداز ۲۸ روز عمل آوری به مدت ۷و۴۲و۶۰و۱۲۰ روز درنفت کوره غوطه ور می شوند و میزان افت مقاومت و جذب نفت نسبت به مرحله اولیه بعداز ۲۸ روز عمل آوری مقایسه شدها ند.