سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی پاشاباوندپوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، مرکز هرسین.
بیژن رضایی –

چکیده:

یکی از روش های اصلاح یا بهبود خواصخاکهای رسی تثبیت آنها با آهکمی باشد. با وجود تاثیرات مهم آهکدر بهبود خصوصیات فنی خاکهای رسی اما باید به این نکته توجه کرد که اگر خاکتثبیتشده با آهکدر معرضسولفات قرار بگیرد بدلیل تشکیل کانی متورم شوندهاترینگایتشاهد کاهشمقاومت، افزایشتورم و بالا آمدگی آن خواهیم بود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پوزولان به عنوان یکماده مکمل بر خاکرستثبیتشده با آهکدر معرضگچ به عنوان رایج ترین سولفاتموجود در خاکها می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از پوزولان در کنار آهک، کاهشمقاومتناشی از سولفاترا جبران کرده و موجبافزایشمقاومتدر خاکهایسولفاته خواهد شد