سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
جلال شایگان – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله تاثیر پلیمر کاتیونی در تشکیل لجن گرانوله هوازی در راکتورSBRبه کمک پارامترهای غلظت زیست توده، راندمان حذف خاش و غلظت پلیمر خارج سلولی مورد بررسی قرار گرفته است. غلظت زیست توده در راکتور با پلیمرکاتیونی به طور متوسط ۳ برابر راکتور بدون پلیمر می باشد. این تجمع سه برابری سبب شد که راندمان حذف در این راکتور به طور متوسط ۷ برابر راکتور شاهد باشد که این نشان می دهد پلیمر کاتیونی موجب بازداشتن زیست توده ازفعالیت برای حذف نمی شود. در راکتور شاهد غلظت پلیمر خارج سلولی در انتهای روز سی ام ۴ برابر راکتور با پلیمر کاتیونی است لذا پلیمر کاتیونی سبب کاهش یافتن تمایل زیست توده برای تولید پلیمر خارج سلولی می گردد. این تحقیق نشان می دهد پلیمر کاتیونی موجب تسریع در تشکیل لجن گرانوله هوازی، افزایش غلظت زیست توده و افزایش راندمانحذف می گردد.