سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هادی بابایی – پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور ، بندر انزلی ، صندوق پستی – ۶۶
سیدحجت خداپرست – پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور ، بندر انزلی ، صندوق پستی – ۶۶
جواد شوندشت –

چکیده:

در این تحقیق به منظور سطح عناصر سنگین مس ، روی ، آهن ، کادمیم ، سرب ، کروم و جیوه کل هشت ایستگاه مطالعاتی انتخاب غلظت عناصر سنگین درآبهای مناطق مختلف تالاب انزلی تعیین گردید. نمونه بر داری بصورت فصلی بمدت یک سال صورت پذیرفت . فلزات سنگین بر اساس روش استاندارد و به روش استخراج مایع – مایعMIBK/APDC صورت پذیرفت و با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله و بدون شعله (جیوه) تعیین مقدار گردید . نتایج حاصل نشان می دهد که میانگین غلظت عناصر مس، روی،آهن ، سرب به ترتیب ۰/۶۳۳ ، ۰/۳۲۲ ، ۰/۲۳۹ ، ۰/۰۶۷ میلیگرم بر لیتر و میانگین غلظت کادمیم ، کروم و جیوه کل به ترتیب ۳/۷۴ ، ۶/۲۲ و ۵/۹۵ میکرو گرم بر لیتر بوده است . نتایج این بررسی نشان مدهد که عناصر سنگین در ایستگاههای پیربازار ، تالاب سیاکشیم و شنبه بازار روگا غلظت بالای بر خوردار بوده و در تالاب مرکزی ، تالاب آبکنار و در محدوده خروجی تالاب به دریای خزر کمترین غلظت عناصر سنگین مشاهده شده است . نتایج حاکی از آن است که غلظت سرب در بیشتر ایستگاهها وجیوه کل در بعضی از مناطق تالاب بالاتر از حد مجاز استاندارد های جهانی بوده و غلظت عناصر مورد مطالعه در بخش شرقی تالاب در مقایسه با مناطق دیگر تالاب بیشتر بوده که احتملا بدلیل ورود آب رودخانه پیربازار در این منطقه می باشد