سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله نجیب ایسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
منوچهر حیدرپور – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پساب، آب حامل ذرات جامد است، بنابراین دارای غلظت، ویسکوزیته و وزن واحد متمایز از آب می باشد . عوامل فوق همگی بر نفوذپذیری خاکهای بدنه و پی سدهای رسوبگیر تأثیرگذار می باشد. از سوی دیگر تفاوت ساختار شیمیایی پساب با آب ممکن است باعث تغییرات بنیادی در پیوندها و در نتیجه منجر به تغییراتی در نفوذپذیر ی خاکها گردد . پس لازم است کلیه خواص خاکها من جمله نفوذپذیری آنها، در مقابل پساب مورد آزمایش قرار گیرد. در این پژوهش سعی بر آن است که اثرات نفوذ رسوب های معدنی بر نفوذ پذیری خاک ها و مورد بررسی قرار گیرد