سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایمان حضرتی – دانشکده مهندسی راه آهن, دانشگاه علم و صنعت ایران
فرشاد فرشاد نیکسای – دانشکده مهندسی راه آهن, دانشگاه علم و صنعت ایران
امین اوحدی – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن, دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدعلی رضوانی – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن, دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اهمیت و هزینه های ناشی ازسایش بر خطوط ریلی و تاثیر پروفیل های چرخ و ریل بر دینامیک وسیله نقلیه همواره مورد توجه متخصصینمرتبط با این صنعت از نقطه نظر تئوری و عملی بوده است. یکی از پیش فرض های بررسی پدیده سایش از دیدگاه تئوری چگونگی مدلسازی تماس چرخ و ریل می باشد که روز به روز در حال تغییر و بهبود یافتن است. با بکارگیری این تئوری ها به همراه تئوریهای سایش می توان بخشهای مختلفی از طول عمر یک چرخ یا ریل را شبیه سازی نمود. در این مقاله با شبیه سازی جرخ در واگنهای خط ۲ متروی تهران و استفاده از مشخصات ناوگان و خط، روند تغییرات عدد سایش به عنوان شاخصی از نرخ سایش خط و همچنین تاثیر پروفیل در عدد سایش و دینامیک مجموعه چرخ و محور مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی مشاهده گردید که نرخ سایش با ادامه روند سایش افزایش می یابد وقوسهای بحرانینیز خود نقش به سزایی در افزایش نرخ سایش خواهند داشت .