سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسن منتظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
سعید قدیری راد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

بالتوری سبز Chrysoperla carnea Stephens شکارگری چندخوار است که پس از پرورش انبوه در قالب مبارزه بیولوژیک اشباعی علیه دامنه ی وسیعی از حشرات افت در مزارع و گلخانه ها رهاسازی می شود چالش اصلی در این روش مبارزه بیولوژیک تاثیر نامطلوب نسلهای متوالی پرورش انبوه در شرایط کنترل شده ای انسکتاریوم برویژگیهای زیستی دشمن طبیعی است که در نهایت می تواند پس از رهاسازی کارایی آن در کنترل آفات موجود در مزرعه را کاهش دهد تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تغییرات نامطلوب موصوف برروی یک کلنی از بالتوری سبز طراحی و اجرا شده است بدین منظور ۵۷۰ حشره ی کامل شکارگر از نقاط مختلف استان جمع آوری و ده نسل در انسکتاریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان پرورش داده شدند. مخلوط مخمر+ ساکارز و تخم بید غلات به ترتیب برای تغذیه حشرات کامل و لاروها مورد استفاده قرار گرفتند.