سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید سبحانی راد – عضو باشگاه پژوهشگران جوان
مجتبی حسین پورمشهدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا بهاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد
مهدی بهگر – عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات کشاورزی و صنعتی کرج

چکیده:

محصولات جانبی صنایع غذایی در شرایط آزمایشگاهی In vitro بررسی شد خوراکهای آزمایشی شامل تفاله گوجه فرنگی و تفاله مرکبات بودند که بهطور جداگانه با دزهای ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگری پرتوی الکترون و همچنین با محلول هیدروکسید سدیم ۵ درصد فراوری شدند و سپس به سرنگهای شیشه ای حاوی مایع شکمیه بزاق مصنوعی و بافر اضافه شدند. درزمانهای ۲و۴و۶و۸و۱۰و۲۴ و ۳۶ و ۴۸ و ۷۲ و ۹۶ و ۱۲۰ ساعت پس از قرار دادن سرنگها درحمام آب گرم میزان گاز تولیدی با استفاده از روش منک اندازه گیری گردید نتایج این ازمایشها نشان داد که غنی سازی نمونه های تفاله های گوجه فرنگی و تفاله مرکبات با محلول هیدروکسید سدیم سبب بیشترین افزایش معنیدار درتولید گاز از بخش قابل تخمیر b شد و کمترین مقدار درتولید گاز از بخش قابل تخمیر مربوط به نمونه های شاهد فرایند نشده بود درمجموع نتایج مراحل مختلف این آزمایش نشان دادکه عدم تاثیر پرتوی الکترون برنمونه های تفاله های گوجه فرنگی و تفاله مرکبات می تواند به دلیل دز پایین پرتوتابی باشد.