سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجید رئوف – استادیار گروه علوم خاک و اب دانشگاه محقق اردبیلی
جوانشیر عزیزی مبصر – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز
مازیار شمسایی – کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

کرمان یکی از استانهای خشک کشور می باشد که نیاز به منابع آب ناشی از نزولات جوی بیشتر از بسیاری از مناطق ایران در آن احساس می گردد بدون تردید آبهای زیرزمینی بهترین نوع آبهای موجود در طبیعت بوده که ذخیره آن در اعماق خاک می تواند باعث رونق کشاورزی و کاهش خطر خشکسالی گردد میزان نفوذ در نقاط مختلف یک حوضه تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله شیب اراضی قرار می گیرد. به منظور نشان دادن روند تغییرات مقادیر نفوذ با توجه به تغییرات شیب اراضی در منطقه ای با بافت خاک یکنواخت آزمایشات نفوذ در ۵ شیب ۰، ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۰ درجه به انجام رسید. آزمایشها با استفاده از استوانه های مضاعف برا ی حالت اشباع و دستگاه نفوذ سنج مکشی برای حالت غیراشباع به منظور اندازه گیری مقادیر نفوذ تجمعی به انجام رسیدند.