سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا تقوی – کارشناس ارشد عمران-سازه های هیدرولیکی
ناصر تقوی – کارشناس ارشد عمران-آب
عمار تقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی

چکیده:

اگر سرعت تخلیه بخشی از مخزن یا تمام مخزن از سرعت زهکشی آب داخل هسته سریعتر باشد، به اصطلاح تخلیه سریع مخزن اتفاق افتاده است. در این حالت پایداری شیب بالادست به خطر می افتد. پتویرسی بالادست نیز بعنوان یک روش آب بندی در سدهای خاکی مورد استفاده قرار می گیرد . در این تحقیق برای بررسی تاثیر پتوی رسی بالادست در شرایط تخلیه سریع مخزن، آب مخزن در طی یک ماه از تراز نرمال به تراز آبگیر تحتانی تخلیه گردید، و پایداری شیروانی مورد بررسی قرار گرفت. این کار یک بار برای حالت وجود پتوی رسی و یک بار برای حالت عدم وجود پتوی رسی انجام شد. نتایج نشان داد با حذف پتوی رسی ضریب اطمینان در حالت تخلیه سریع افزایش بسیار چشمگیری دارد.