سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید اخوان – دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر محمدحسینی – دانشکده مهندسی دانشگاهکاشان
حمیدرضا ذوالفقاری – هواپیماسازی هسا
محمدرضا طرقی نژاد – دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در قطعات حساس و پیچیده برای بهبود مقاومت خستگی قطعات یک تنش پس ماند فشاری بر روی سطح قطعات ایجاد می کنند. در این پژوهش تاثیر پارامترهای مختلف ساچمه زنی نظیر اندازه ساچمه ها، فشار نازل، فاصله نازل زاویه برخورد و مدت زمان برخورد بر روی آلیاژ ۲۰۲۴ ASTM که در صنایع هوایی مورد استفاده قرار می گیرد مورد مطالعه قرار گرفت و در ادامه تاثیر این عوامل بر روی عمر خستگی مورد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بررسی تغییرات بافت سطحی بر روی قطعات توسط میکروسکوپ نوری و دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) انجام گرفت. با استفاده از روش سوراخکاری ابتدا پروفیل تنش بر روی نمونه ها اندازه گیری شد و تاثیر اینپروفیل بر روی رفتار خستگی نمونه ها با رسم منحنی های S-N مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شدت بهینه ساچمه زنی بین ۸-۱۳ A می باشدو ساچمه های کوچک تنش فشاری کمتری بر روی نمونه ها وارد کرده اما تاثیر آن بر روی عمر خستگی بیشتر می باشد. تاثیر زاویه نازل بر روی عمر خستگی برای ساچمه های کوچک در ۵۵ درجه و برای ساچمه های بزرگ در زاویه ۶۵ درجه دارای کمترین تاثیر می باشد