سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهره میناپور – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید آجلی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از مشکلات مهم پارچه های حلقوی بافت لول شدن لبه های آن است مطالعه و اندازه گیری میزان لول شدن بافت های حلقوی مختلف و شناخت عوامل موثر بران از این نظر اهمیت دارد که بتوان از بروز مشکلات ناشی از آن درحین عملیات مختلف بافت تکمیل و دوخت و دوز پارچه و همچنین تولید ضایعات به هنگام آماده سازی پوشاک جلوگیری کرداین تحقیق به بررسی رابطه بین میزان لول شدن و تراکم پارچه های حلقوی تاری دوشانه می پردازد نمونه ها در۵ طرح بافت مختلف تریکو لاکنیت لاکنیت معکوس ساتین و شارک اسکین با سه تراکم ۱۰/۵و۱۸/۲و۲۵/۲ تولید گردیدها ست طول مشخصی از نمونه های پارچه درجهت رج و ردیف برشی داده شده و با استفاده از پردازش تصویر معیاری برای بیان میزان لول شدن پارچه تعریف گردیده است.