سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدقاسم رزمجو – مشاور جوان مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران

چکیده:

با توجه به ضرورت و اهمیت ساماندهی رودخانه ها همواره استفاده از سازه هایی جهت تثبیت جداره های رودخانه لازم و تعیین شکل و نوع سازه حائز اهمیت فراوان می باشد یکی از روشهای تثبیت دراین راستا که دارای عملکرد مناسبی در رودخانه هاست استفاده از دیوارهای آبشکن یا اپی می باشد آبشکن ها سازه هایی هستند که در ساماندهی رودخانه ها کاربرد زیادی دارند با ساخت آبشکن شرایط جدیدی در رودخانه ایجاد می شود که منجر به آبشستگی اطراف آن می گردد چنانچه اطلاع از میزان آبشستگی و الگوی آن داشته باشیم طراحی آبشکن را می توان با دقت بیشتری انجام داد. دراین مقاله به بررسی ازمایشگاهی آبشستگی و اثر فاصله آبشکن برروی بستر پرداخته می شود ازمایشها در شرایط آستانه حرکت ذرات و با آبشکن با بازشدگی های مختلف از صفر درصد آبشکن بسته تا ۷۰ درصد آبشکن باز انجام شده است دراین ازمایشها مشاهده گردیده که مکانیزم فرسایش و رسوبگذاری اطراف آبشکن ها باز و ابشکن ها ی بسته کاملا متفاوت است