سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مصلی نژاد – دانشجوی دکتری
میلاد بصیری فر – کارشناس ارشد
عباس شولائی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

درمقایسه با دیگرانواع موتورها موتوررلوکتانسی لوله ای خطی جز ساده ترین نوع ماشین ها می باشد یکی از مدلهای عملکردی موتور رلوکتانسی لوله ای خطی مدشتابدهندگی است از عوامل موثردرعملکرد موتور رلوکتانسی لوله ای خطی ولتاژ منبع تغذیه می باشد با توجه به اینکه این موتوردرمدشتابدهندگی لازم است با ولتاژ Dc تغذیه شود دامنه و عرض پالس مناسب درپارامترهای خروجی ماشین مانند سرعت شتاب نیرو و راندمان موثر می باشد دراین مقاله ضمن مدلسازی دینامیکی موتور رلوکتانسی لوله ای خطی درمدشتابدهندی تاثیر افزایش دامنه و عرض پالس ولتاژ dC برعملکرد موتور را بررسی کرده و نتایج حاصل از مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی ارایه شود.