سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

معصوم کونانی – دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، اراک ، ایران
سمیه مشهدی – دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، اراک ، ایران
داریوش آستانه – دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، اراک ، ایران

چکیده:

نانوامولسیون ها، امولسیون هایی شفاف یا نیمه شفاف (در گستره ۵۰ تا ۲۰۰ نانومتر) یا شیری رنگ (بالاتر تا ۵۰۰ نانومتر) می باشند. نانوامولسیون ها برای انتقال موثر اجزای فعال از طریق پوست مناسب هستند وامکان نفوذ سریع مواد فعال را می دهند. ماهیت شفاف سیستم و نبودن ضخیم کننده و سیالیت آن ها باعث می شود از نظر زیبایی مطلوب و لطیف باشند. در این تحقیق نانوامولسیون های روغن لیمو در آب با روش امولسیون سازی دمای معکوس فاز (PIT) تهیه شد. Tween40 به عنوان سورفاکتانت استفاده شد. اثر غلظت NaCl در فاز آبی، pH و درصد وزنی سورفاکتانت و فاز آبی، روی PIT و اندازه ذرات بررسی گردید. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت NaCl از ۰٫۰۵ به ۱ مولار، PIT از ۷۲ به ۵۰ کاهش می یابد. دستگاه nano-ZS برای تعیین اندازه ذرات و شاخص پراکندگی امولسیون روغن در آب استفاده شد. میانگین اندازه ذرات برای ۰٫۱، ۰٫۵ و mol/l1 از NaCl در ۲۵ به ترتیب ۴۹۷٫۳، ۳۰۸٫۱ و ۱۸۹٫۹ نانومتر و شاخص پراکندگی به ترتیب ۰٫۳۴۸، ۰٫۳۳۴ و ۰٫۳۰۷ می‌باشد. سپس از اسپکتروفتومتر برای اندازه گیری عبور نور از نانوامولسیون‌ها استفاده شد (در طول موج ۶۰۰ نانومتر). تفرق قطرات با اندازه بزرگتر بیشتر است، بنابراین عبور برای تعیین پایداری اندازه ذرات در دماهای مختلف استفاده شد. نانوامولسیون های تهیه شده با توجه به شفافیت، پایداری محلول و ابعاد قطرات، می توانند محیط واکنش مناسبی برای پلیمریزاسیون ساخت مواد آرایشی وبهداشتی و دارویی باشند.