سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی مرادی دولت اباد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فریبرز رشیدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی مرادی –

چکیده:

با رسیدن فشار مخزن به زیرفشار شبنم و حداشدن اجزای سنگین تر از فاز گاز میعانات گازی به عنوان فاز دوم دراین مخازن تشکیل می گردد میزان تحویل دهی چاه درم مخازن گاز میعانی باتشکیل این بانک میعانی در اطراف جاه و کاهش عبورپذیری نسبی کاهش می پذیرد. از طرفی با توجه به اینکه میزانمقدار مایعات تشکیل شده در اطراف چاه به عنوان فاکتوری مهم در میزان عبورپذیری نسبی محسوب می شود دراین مقاله به بررسی این پارامتر در مخازن گاز میعانی با استفاده از نرم افزار شبیه سازی ترکیبی پرداخته شده است دراین تحقیق تاثیر پارامترهای مختلف از جمله نرخ دبی تولید میزان تخلخل، میزان تراوایی مطلق بر میزان انباشت مایعات گازی بررسی شده است.