سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالجواد عابدی فرد – صنایع شیمیایی اصفهان
محمد فرزانه –

چکیده:

سه اندیس مهم برای پیش بینی و تعیین میزان تمایل اب به خورندگی و رسوبگذاری دربرجهای آب خنک کن وجود داشته و استفاده می شوند این اندیسها عبارت از اندیس اشباع اندیس اشباع لانژلیه و اندیس پایداری رایزنر هستند دراین تحقیق تاثیر پارامترهای مختلف بر چگونگی پیش بینی میزان خوردگی یا رسوبگذاری درسیستمهای آب خنک کن توسط آنالیز اطلاعات حاصل ازیک سیستم آب خنک کن ازمایشی با شرایط معین درمقادیر متفاوت PH دما قلیائیت و سختی مورد مقایسه قرارگرفته اند.