سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین فرهنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مواد ومتالورژی، دانشگاه علم و صنعت ای
حسین عربی – استاد، دانشکده مواد ومتالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمهدی عباسی – دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

سوپرآلیاژ اینکلوی ۹۰۱ از جمله سوپرآلیاژهای پایه آهن-نیکل است که به دلیل مقاومت خوب در برابر خوردگی واکسیداسیون در محدوده دمایی ۵۴۰ تا ۷۶۰ درجه سانتیگراد در توربین های گازی و موتورهای هوایی کاربردهای فراوان دارد. انجام عملیات انحلالی بر روی این آلیاژ سبب افزایش اندازه دانههای آستنیتی آن و انحلال فازهای ثانویه از جمله فازγ΄ در این آلیاژ میگردد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر دما و زمان عملیات انحلالی بر ریزساختار و سختی سوپرآلیاژ کارشده اینکلوی ۹۰۱ بوده است. عملیات انحلالی در دماهای ۹۵۰ ،۱۰۵۰ ،۱۰۰۰ ۱۱۰۰ و ۱۱۵۰ درجه سانتیگراد طی زمانهای ۱/۵و۲و۲/۵ساعت انجام شده و سپس نمونهها در هوا سرد شده اند. جهت بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی نمونهها از میکروسکوپهای نوری و الکترونی روبشی و سختی سنجی استفاده شد. نتایج این بررسی ها نشان داد که با افزایش دما و زمان عملیات انحلالی، اندازه دانههای فاز آستنیتی زمینه افزایش یافته و کسر حجمی فازهای ثانویه (بدون در نظر گرفتن نوع فازها) و سختی نمونه کاهش مییابد.