سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

راحب باقرپور – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
تراب عالم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ

چکیده:

پایداری سینه کاردرامر تونل زنی ازاهمیت خاصی برخوردار است که درمناطق شهری یا تونل درزیرسطح اب زیرزمینی این اهمیت دوچندان می شود ناپایداری سینه کارتونل ممکن است باعث خسارت جبران ناپذیری برابزار الات حفاری یا سازه های مجاور گردد به همین منظور پیش بینی مقدار فشار سینه کار امری ضروری می باشد که برای این کار روشهای مختلف وجود دارد دراین مقاله ابتدا تاثیر پارامترهای مقاومتی زمین ازقبیل چگالی چسبندگی زاویه اصطکاک و عمق روباره برمیزان فشار وارده برسینه کار تونل بررسی شده و درادامه فشارسینه کار برای شرایط مختلف زمین شناسی درمحدوده ای زمسیر تونل خط ۷ متروی تهران بدست آمده است نتایج بدست آمده نشان میدهد که با افزایش زاویه اصطکاک چسبندگی و کاهش چگالی و عمق روباره میزان فشارنگهداری سینه کار کاهش پیدا می کند.