سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزین اصغری – دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن شنبه –

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر نوع شیارچرخانه ونوع ناول برخصوصیات فیزیکی مکانیکی نخهای چرخانه ای ویسکوز با نمره ۳۰انگلیسی و همچنین مقاومت سایش و پرزدهی پارچه های حلقوی پودی بافته شده مورد بررسی قرارگرفت دونوع شیار چرخانه K,G قطرچرخانه ۳۱و۳۳ میلیم تر و درنهایت ۳ نوع ناول Mima2 ، KN4 ، KSK6 مورد استفاده قرارگرفت و درمجموع ۹ نمونه مختلف تولید شد نتایج حاصل نشان داد که نمونه تولید شده با چرخانه با شیارG و قطر۳۱ میلیمتر و همچنین با استفاده ازناول KSK6 بهترین ضریب تغییرات جرمی را نشان میدهد ازنظر پارامترهای کیفی دو ناول Mima2 ، KSK6 پارامترهای کیفی نسبتا یکسانی را نشان دادند البته بررسیها نشان داد که نرخ پارگی نخ درفرایند تولید با استفاده از نازل Mima2 بالاتر ازنازل KSK6 است