سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا مالدار – مربی گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه تربیت معل
غلامرضا ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه تربیت
رامین ابراهیمی – دانشیار بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز.

چکیده:

وقوع تبلور مجدد دینامیکی در حین تغییر شکل گرم آلیاژهای منیزیمی باعث کاهش اندازه دانه ها و در نتیجه افزایش شکل پذیری می شود. در این تحقیق با انجام آزمایش فشار گرم در محدوده دمایی ۳۲۵-۴۰۰ درجه سانتیگراد و نرخ کرنش (نرخ کرنش در متن اصلی مقاله) تاثیر پارامتر های دما و نرخ کرنش، بر اندازه دانه های تبلور مجدد بررسی شده است . نتایج نشان می دهد که با کاهش دما و افزایش نرخ کرنش، اندازه دانه های حاصل از تغییر شکل گرم، کاهش می یابد. همچنین بین اندازه دانه های حاصل از تغییر شکل گرم و پارامتر زنر-هولمن (Z) یک رابطه توانی بدست آمده است که با استفاده از آن می توان اندازه دانه های تبلور مجدد را در فرآیندهای کارگرم، پیش بینی کرد. مقدار توان پارامتر زنر-هولمن در این را بطه ۰٫۱۳- محاسبه شده است.