سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رامین تهوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی بلدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آرش بلدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این پژوهش تاثیرکاربردی پارامترهای ترمودینامیکی مانند ظرفیت گرمایی ویژه، ضریب هدایت حرارتی و نفوذ حرارتی بر شدت سرد کنندگی محیط های مختلف کوئنچ مانند : روغن ، آب ، آب نمک ۱۰ % ، آب سود دار ۱۰ % وآب نمک ۱۰ % جوشان جهت تاثیر آنها بر میزان سختی و همجنین عمق سختی چدنهای نشکن منگنزی مورد استفاده و مقایسه با یکدیگر قرار گرفتند . بررسی نتایج نشان می دهد محیط های حاوی آب نمک ۱۰ % و همچنین آب سود دار ۱۰ % از بالاترین شدت سرد کنندگی برخوردار می باشند و سختی و عمق سختی بالاتری نسبت به بقیه محیطها داشته اند و شدت سرد کنندگی آب و آب نمک ۱۰ % جوشان تقریبا مشابه هم بوده اند و کمتر از دو محیط قبل بوده و محیط حاوی روغن که بمنظور مقایسه با نمونه های شاهد انتخاب شده نیز کمترین شدت سرد کنندگی را داشته است.