سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناس معماری
لادن عزیزی لرد – کارشناس معماری

چکیده:

مبلمان شهری بخشی ازسیمای شهری را تشکیل میدهد که همواره زیبایی هماهنگی و تناسب آن موجب چشم نوازی محیط شهری شده و درکنار عوامل دیگر محیطی دلپذیر و فضای مناسب جهت زندگی شهری را فراهم می سازد علاوه برمولفه زیبایی بصری هدف اصلی استفاده از مبلمان شهری درفضاهای عمومی کارکردهای خاص آن درمحیط می باشد متاسفانه دردهه های اخیر به دلیل بی اهمیت شمردن مبحث مبلمان شهری دراکثر فضاهای شهری ایران تنها به جنبه کارکردی آن توجه شده است و هیچ گونه تمهیدات خاصی برای زیبایی بصری و کیفیت آن درمحیط شهری درنظر گرفته نشدها ست. به همین منظور ضمن دسته بندی مبلمان شهری به دو دسته ثابت و متحرک و بررسی کارکردهای ویژه هریک به تحلیل آن درفضاهای شهری پرداخته و درنتیجه با درنظر گرفتن هماهنگی بین دو مولفه کارکرد و زیبایی بصری درطراحی مبلمان شهری به بررسی نقاط مثبت و منفی طراحی دررفتار شهروندان می پردازیم