سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی کرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
بابک جودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

نیازبه انتقال یادگیری برای سازمان ازجنبه های مهمی حائز اهمیت است تحقیقات قابلت وجهی نشان داده اند که انتقال یادگیری پیچیده است و عوامل متعددی را دریک سیستم تحت تاثیر قرارمیدهند دراین پژوهش اثرات متغیرهای انتقال ویژگیهای کارآموز طراحی آموزشی و شرایط سازمانی بر درک آموزش و انتقال یادگیری مورد بررسی قرارمیگیرد چندین متغیر درسه حوزه که به طور قابل توجهی ادراک کارآموزان را به آموزش و انتقال یادگیری بعد از آموزش تحت تاثیر قرار میدهد.