سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهتاب علی طالشی – دانش اموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسن بازیار – استاددانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
حبیب شاه نظری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

حرکت لرزه ای زمین توسط شرایط محلی ساختگاه تغییر می یابد مشاهدات حاصل از زلزله های مخرب نشان میدهد که حرکت لرزه ای زمین در بالای تپه ها پشته ها تنگه ها و نیز راس شیروانی ها تشدید می شود همچنین سازه های بنا شده بر راس شیب ها و یا تپه ها خسارات شدیدتری را نسبت به آنهایی که در بستر واقع بودند تجربه کرده اند بسیاری از مشاهده های حاصل از ابزارگذاری ها نشان میدهد که اثرات توپوگرافی سطحی برروی دامنه و محتوای فرکانسی حرکت زمین تاثیر گذار است روش تفاضل محدود ابزاری قدرتمند برای بررسی مسائل و انتشار الاستیک امواج است. بسیاری از محققین اثرات توپوگرافی را با استفاده از روشهای عددی تحلیلی و تجربی مورد مطالعه قرا رداده اند. اما افراد معدودی به مطالعه اثر اندرکنش خاک – سازه برروی یک عارضه توپوگرافی پرداخته اند.