سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رضا طلایی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان
محمد نصیری – گروه شیمی دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

مدلی جهت پیش بینی افت فشار در طول خطوط لوله گاز-کاندنس در شرایط پایدار توسعه داده شده است. جهت پیش بینی افت فشار از مدل تکامل یافته Baker استفاده گردیده است. این مدل به منظور تطابق نتایج پیش بینی با اطلاعات تجربی روی دو خط لوله عملیاتی در منطقه نار و کنگان تکامل یافته است. برای انجام محاسبات تعادل فازی از معادله ی حالت PRSV استفاده شده است. با استفاده از این مدل تاثیر ویژگی های جزء سنگین هپتان و سنگین تر (+C7 ) بر پیش بینی افت فشار مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که ویژگی های این جزء می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر پیش بینی افت فشار خطوط لوله ای گاز مربوط ( گاز با میزان جزء سنگین اندک ) داشته باشد. بنابراین جهت پیش بینی افت فشار در اینگونه خطوط ابتدا می بایست از صحت ویژگی های در نظر گرفته شده برای جزء سنگین اطمینان حاصل نمود و سپس بدنبال مدل مناسبی برای پیشبینی افت فشار بود.