سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا فرزانه بهلگردی – کارشناسی ارشد مهندسی مواد، آزمایشگاه تحقیقاتی مواد پیشرفته و نانوتک
علی شکوه فر – استاد گروه مهندسی مواد، آزمایشگاه تحقیقاتی مواد پیشرفته و نانوتکنو
اشکان ذوالریاستین – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، آزمایشگاه تحقیقاتی مواد پیشرفته و نانوتک
مجید رحیمی – کارشناس ارشد مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، دانشگاه

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی نحوه تاثیر مکانیزم تبلور مجدد بر خواص مکانیکی آلیاژ حافظه دار پایه مس است. برای دستیابی به این هدف آلیاژی ازCu-Zn-Al-Sn توسط روش ریخته گری تهیه شد. بعد از تهیه آلیاژ با درصدهای وزنی مشخص از هریک از عناصر، نمونه ها تحت عملیات حرارتی آنیل در دمای ۷۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ ساعت و سپس تحت فشار پرس در کانال های مشابه زاویه دار قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش تعداد مراحل عبور نمونه از کانال های مشابه زاویه دار، میانگین قطر معادل دانه ها از میلی متر به میکرومتر کاهش یافته و تبلور مجدد دانه های جدید فازα در زمینه فازβ مشاهده شد. کاهش دمای استحاله مارتنزیتی در این آلیاژ حافظه دار از دیگر نتایج این تحقیق است. همچنین با افزایش تعداد مراحل عبور نمونه از کانال های مشابه زاویه دار سختی و فشار افزایش یافت