سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی آنالویی – استادیار دانشگاه علم و صنعت
یاسر علمی سولا – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحدسبزوار

چکیده:

مساله مسیریابی تک پخشی QoS بصورت زیرتعریف می شود یک گره مبدا s یک گره مقصد d مجموعه ای از محدودیت های Qos که با D نشان داده میشود و احتمالا یک یا چندهدف بهینه سازی داده شده است بهترین مسیر قابل قبول از s ب ه d را پیدا کنید که دلتار ا تحقق بخشد تفاو ت اصلی الگوریتم های مسیریابی QoS با الگوریتم های مسیریابی سنتی در تعداد پارامترهای بکاربرده شده برای ایجاد تصمیمات مسیریابی است در الگوریتم های مسیریابی سنتی هدف فقط بهینه سازی یک پارامتر است که این پارامتر می تواند طول مسیر هزینه مسیر تاخیر مسیر یا تعداد گام مسیر باشد درهر حالت از نقطه نظر پیاده سازی الگوریتم های مشابه دیجسترا یا بلمن – فوردمی می توانند کوتاه ترین مسیر یا کم هزینه ترین مسیر را ارایه نمایند.