سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهیا میرسهیل – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان
بهاره دلسوزخاکی – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی اثر ورمی کمپوست کود گاوی بر شاخص های رشد گیاه دیفن باخیا، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی و در پنج تیمار و سه تکرار اجرا گردید. ورمی کمپوست با استفاده از کود گاوی و کرم خاکی Eisenia foetida تولید و با سطوح (۰% و ۲۵% و ۵۰% و ۷۵% و ۱۰۰% حجمی) با پیت در بستر حاوی پیت: پرلیت ( ۱:۲) جایگزین شد. نتایج نشان داد که گیاهان رشد کرده در بسترهای حاوی ۵۰% ورمی کمپوست کود گاوی از بیشترین شاخص های رشد و گیاهان رشد کرده در بسترهای حاوی ۱۰۰% ورمی کمپوست کود گاوی از کمترین شاخص های رشد برخوردار بودند. شاخص های رشد گیاه دیفن باخیا شامل ارتفاع، سطح برگ و وزن خشک اندام هوایی بود. گیاهانی که شاخص های رشد بالاتری داشتند دارای بیشترین میزان نیتروژن برگ نیز بودند. کاربرد ۵۰% ورمی کمپوست کود گاوی با توجه به کاهش ۵۰ % مصرف پیت می تواند بستر مناسبی برای تولید گیاه دیفن باخیا باشد.