سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری دانشگاه سوره تهران(عضو باشگاه پژوهشگران جوان)

چکیده:

یک بیماری مزمن و خودایمن است و همراه با مشکلات و اختلالات متنوعی می باشد که (MS) بیماری مولتیپل اسکروزیس منجر به ناتوانیهای پیشرفته و فلجی می شود. ضعف عضلانی و خستگی در این بیماران، باعث کاهش فعالیتهای روزانه می شود. اگرچه، ورزش به طور معمول برای این بیماران انجام می شود، ولی تأثیر آن ثابت نشده است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر ورزش بر میزان خستگی بیمارن مبتلا به مولتیپل اسکروزیس میباشد. درجه ناتوانی بیماران با استفاده از مقیاس سنجیده شد. بیماران تحت ورزشهای کششی، (VAS) و میزان خستگی با استفاده از مقیاس دیداری EDSS سنجش میزان ناتوانی و هوازی با استفاده از دوچرخه ثابت به صورت ۳ جلسه در هفته در طول یک دوره ۶ هفته ای قرار گرفتند. همچنین خستگی واحدهای پژوهشی در: بعد از ورزش، میزان خستگی بیماران به طور معنیداری کاهش یافت هفته های متوالی در مدت ۶ هفته روند نزولی داشت را کاهش می دهد.