سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا آذریون – عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
غلامرضا قهرمانی – عضو هیات علمی دانشگاه ملایر (مولف رابط)

چکیده:

از جمله آزمایشهای مورد استفاده در بررسی دوام سازه های بتنی آزمایش اندازه گیری مقاومت الکتریکی بتن است در سنجش مقاومت الکتریکی نمونه های بتنی آزمایشگاهی معمولا از دستگاهی استفاده می شود که با استفاده از دو صفحه مسی قرار گرفته در روی دو وجه مقابل نمونه مقاومت الکتریکی بتن محصور در صفحات را اندازه گیری می کنند در نمونه های مکعبی دو صفحه مسی را می توان به سه طریق روبروی هم قرار داد و مقاومت الکتریکی بتن مربوطه را از سه جهت بدست آورد مقاومت ویژه الکتریکی از حاصل ضرب ثابت پیل درم قاومت الکتریکی بدست می آید . دراین تحقیق از ۴ طرح مخلوط دارای نسبت های آب به سیمان متفاوت است.