سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منا ایوز – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
لاله مشرف – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
اکرم شریفی – دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی

چکیده:

سبوس گندم منبع غنی از فیبرهای رژیمی و ترکیباتی مثل املاح، ویتامین ها و کربوهیدرات ها می باشد با وجود اثار مفید مصرف سبوس گندم برروی سلامتی افراد بدلیل حضور ترکیبات اسید فیتیک و فیتات ها در آن و تاثیر آنها بر جذب ریزمغذی های موردنیاز بدن چگونگی مصرف این مواد بسیار مورد توجه قرارگرفته است اسید فیتیک فرم ذخیره فسفر در دانه ها است این ترکیب در بدن با برخی ترکیبات نظیر کاتیوهای فلزی دو و سه ظرفیتی تشکیل کمپلکس های نامحلول داده سبب کاهش دسترسی آنها می گردد اندازه و ابعاد سبوس مصرفی در خمیر و محصولات نانوایی نه تنها برخصوصیات کیفی آنها تاثیر گذار است بلکه غلظت اسید فیتیک موجود در ذرات سبوس تحت تاثیر اندازه این ذرات نیز می باشد در این تحقیق از سیستم تحلیل و پردازش تصویری برای اندازه گیری اندازه ذرات سبوس استفاده گردید.