سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سبحان اله نظری تیجی – دانشگاه علم و صنعت ایران
علی اصغر ذوالفقاری درزی –

چکیده:

عملیات حرارتی کوئنچ کردن Quenching بهمنظور افزایش سختی قطعات صورت میگیرد برای این منظور قطعات موردنظر را درمحیط خنک کننده بصورت ناگهانی سرد می کنند دراین پژوهش تاثیر هندسه و اندازه مقطع نمونه هایی از جنس فولاد AISI1040 برچگونگی تغییرات فازها سختی و منحنی سردشدن این نمونه ها درراستای عمق آنها بعدازکوئنچ کردن مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که با افزایش قطر نمونه های با مقطع دایروی از ۱۲ میلیمتر به ۴۰ میلیمتر رشد فاز مارتنزیت از سطح به مغز نمونه با شیب بیشتری کاهش می یابد ولی فاز پرلیت رشد با شیب بیشتر را از سطح به مغز نمونه نشان میدهد همچنین نتایج گویای این امر است که سختی درنمونه با مقطع دایروی به نسبت نمونه با مقطع مربعی با شیب کمتری از سطح به مغز نمونه کاهش می یابد.