سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدامین رعنایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدمحسن مشکسار – استاد دانشگاه شیراز
احمد افسری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سیدیوسف احمدی بروغنی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

کاهش اندازه دانه ها یکی از روشهای مهم استحکم بخشی مواد می باشد یکی ازروشهای کاهش اندازه دانه اکستروژن درکانالهای هم مقطع زاویه دار ECAP بوده و جز روشهای تغییر شکل پلاستیک بسیار زیاد محسوب می گردد یکنواختی ساختار و خواص مکانیکی ماده تولید شده با این روش به نحوه توزیع کرنش پلاستیک درحین سیلان ماده درداخل کانالهای قالب بستگی دارد یکنواختی توزیع کرنش پلاستیک خود تابع پارامترهای مختلفی از جمله زاویه برخوردکانالها زاویه انحنای خارجی کانالها ضریب اصطکاک بین نمونه و قالب ضریب کار سختی ماده و سرعت حرکت سنبه می باشد دراین تحقیق اثر زاویه برخورد کانالها برخواص مکانیکی مس خالص تولید شده با این روش بررسی گردید برایاینمنظور دو قالب یک پارچه با زوایای برخوردمتفاوت یکی ۹۰ و دیگری ۱۱۰ درجه طراحی و ساخته شد مس خالص حداکثر تا ۸ مرحله تحت فرایند ECAP قرارگرفت و خواص مکانیکی حاصله مطالعه گردید.