سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمزه حاجتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد، دانشکده م
مرتضی شمعانیان – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد –

چکیده:

در این تحقیق جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی کامپوزیت زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذراتTiC مورد بررسی قرار گرفت. این کامپوزیت با استفاده از روش نورد تجمعیARB)تولید شد. سپس نمونه های کامپوزیتی با سرعت چرخش ابزار۹۰۰rpmو سرعت پیشروی۳۱۵mm/min با استفاده از هندسه ابزارهای مربعی، مثلثی، شش ضلعی و استوانه ای جوشکاری شدند. به منظور ارزیابی ریز ساختار جوش از میکروسکوپ الکترونی روبشی و برای ارزیابی خواص مکانیکی از تست کشش عرضی و سختی سنجی استفاده شد. در منطقه اغتشاش، هندسه ابزارهای دارای وجوه تخت نظیر مربعی، مثلثی و تا حدی شش گوش توزیع مناسب تر ذرات تقویت کننده در زمینه در مقایسه با پین استوانه ای مشاهده شد. همچنین هندسه ابزار مربعی بیشترین مقدار استحکام کششی و سختی را داشت